Przejdź do treści
Strona główna » Szkolenie ICH GCP onLine

Szkolenie ICH GCP onLine

Szkolenie ICH GCP online
Szkolenie ICH GCP online
 • badania kliniczne w procesie badawczo-rozwojowym nowego produktu leczniczego
 • Kodeks Norymberski, Deklaracja Helsińska
 • ICH, ICH GCP, podstawowe zasady ICH GCP
 • Rola i obowiązki Badacza
 • Świadoma zgoda Uczestnika na udział badaniu
 • Rola i obowiązki Sponsora badania, monitorowanie badania
 • Komisje Bioetyczne
 • Podstawowa dokumentacja badania klinicznego
 • Test końcowy

Przejdź do platformy szkoleń on-Line

szkolenie online ICH GCP
szkolenie online ICH GCP

Przykładowy certyfikat można pobrać tutaj

Kurs można ukończyć w dowolnym czasie. Liczba logowań jest nieograniczona w ciągu 45 dni od momentu wysłania przez CRDE loginu i hasła dla uczestnika.

Rozwiązanie testu końcowego jest warunkiem uzyskania certyfikatu, potwierdzającego ukończenie kursu „Prowadzenie badań klinicznych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH GCP)”.

Jest to test jednokrotnego wyboru, zawierający 10 pytań z materiału kursu. O ile liczba logowań do samego kursu jest nieograniczona w ciągu 45 dni, to maksymalna liczba prób rozwiązania testu wynosi 3. Test zalicza 7 prawidłowych odpowiedzi (70%)

W przypadku trzykrotnego niezaliczenia testu polecamy ponowne odbycie kursu „Prowadzenie badań klinicznych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH GCP)”

Aby móc rozwiązać test trzeba przejść przez wszystkie zagadnienia kursu.

Przejdź do platformy szkoleń on-Line

Czas trwania kursu to ok.3-4 godziny. Można ten czas podzielić na kilka krótszych okresów. Możecie Państwo przerwać kurs w dowolnym momencie i wrócić do niego za jakiś czas w ciągu 45 dni od daty wysłania loginu i hasła.

Kroki w przebiegu kursu

 1. Rejestracja w systemie e-Learning CRDE
 2. Dokonanie płatności poprzez system płatności on-Line obsługiwany przez platnosci.pl
  • Opcjonalnie przesłanie potwierdzenia opłaty za kurs do CRDE
  • CRDE przesyła drogą elektroniczną login i hasło do zalogowania się do kursu
 3. Odbycie kursu w ciągu 45 dni od punktu 3
 4. Rozwiązanie testu końcowego
 5. Wydruk imiennego certyfikatu 

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Cena obejmuje udział w kursie w ciągu 45 dni od daty zapisania się na kurs, nielimitowaną ilość logowań do kursu w ciągu tego okresu oraz trzykrotną możliwość zaliczania testu końcowego i wydruk imiennego certyfikatu uczestnictwa i ukończenia szkolenia „Prowadzenie badań klinicznych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH GCP)”

Przejdź do platformy szkoleń on-Line