WSTĘP DO MONITOROWANIA BADAŃ KLINICZNYCH

Monitor Badań Klinicznych (Clinical Research Associate) to jedna z bardzo istotnych ról w procesie badania klinicznego nowego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. CRA jest „łącznikiem” między badaczami a sponsorem badania.

Monitorzy badań klinicznych odwiedzają i pracują z ośrodkami badawczymi w imieniu sponsora badania. Ich główna rola to pomoc w zapewnieniu prawidłowego prowadzenia badania oraz zbieranie odpowiedniej jakości danych z ośrodków badawczych.

Szkolenie „Wstęp do monitorowania badań klinicznych” prowadzimy od 2002 roku, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Uczestnicy naszych szkoleń pracują w większości firm farmaceutycznych i CRO w naszym kraju.

Szkolenie obejmuje standardy Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) z naciskiem na ich praktyczne wykorzystanie w codziennej pracy monitora. Prowadzący dzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem z tej pracy, zdobywanym w najbardziej znanych firmach farmaceutycznych i CRO.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Szkolenie „Wstęp do monitorowania badań klinicznych” przeznaczone jest dla osób zainteresowanych tematyką badań klinicznych, dla kandydatów na monitorów badań klinicznych oraz początkujących monitorów. Bardziej doświadczonym monitorom szkolenie pozwoli na przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy na temat prowadzenia badań klinicznych.

Uwaga zalecane jest wcześniejsze zapoznanie się z ICH GCP lub odbycie kursu online dotyczącegp tej tematyki.

Cel szkolenia.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji dotyczących:

Program szkolenia:

Uwaga! Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, jednak wiele przykładów i materiałów jest w języku angielskim.

Cena obejmuje:

CENA: 1299 zł + VAT

Uwaga! Wybrani uczestnicy szkolenia będą mogli odbyć staż w CRDE i wziąć udział w praktycznym monitorowaniu badania! Staż w niepełnym wymiarze godzin. Więcej informacji: crde@crde.com