OPIS SZKOLENIA.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin

Miejsce: Warszawa, Fort Piontek

Szkolenie przeznaczone jest dla personelu ośrodków badawczych, ale także dla asystentów i administratorów badań klinicznych oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Szkolenie dostarcza informacji o tym, czym są badania kliniczne i jakie jest ich miejsce w procesie badawczo-rozwojowym nowego produktu leczniczego, jakie są standardy i ramy prawne prowadzenia badań klinicznych. Uczestnicy dowiedzą się jakie są role i obowiązki w badaniu klinicznym, a także o modelach współpracy: ośrodek-przedstawiciel sponsora.

PROGRAM:

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

CENA:

999 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: